Saltar a continguts

Associació El Mussol, per a la protecció del paisatge

Navegació

Menú principal

Fotogaleries

Seguiment restauració Riera Vallvidrera 2014

Seguiment de la restauració de la Riera de Vallvidrera.
ELIMINACIÓ DE PLANTES ESPÈCIES EXÒTIQUES.
16 de març de 2014

NOTA de premsa:

El passat diumenge 16 de març de 2014 diversos membres de la associació “El Mussol” vam estar realitzant tasques de seguiment i manteniment del projecte de restauració fluvial a un tram de la Riera de Vallvidrera prop de Can Busquets. La restauració va dur-se a terme entre els anys 2008 i 2011 i des de llavors l’Associació El Mussol ha col•laborat en diverses tasques dintre de les activitats de gestió participada de les que constava aquest projecte.

Aquest any, el Parc de Collserola ha proposat al grup de voluntaris de El Mussol que ajudi en la eliminació dels rebrots de dues espècies exòtiques i invasives que han detectat en un tram de la riera. Són la canya (Arundo donax) i el xuclamel japonès (Lonicera japonica).

Vam trobar només dos rebrots de canya i els vam eliminar juntament amb el seu rizoma. Sembla, doncs que aquest espècie de gramínia no és un greu problema en aquest tram de la riera.

En canvi, vam trobar grans extensions de la ribera plenes de xuclamel japonès amb arbustos i petits arbres totalment coberts d’aquest planta enfiladissa que pot acabar desplaçant les espècies autòctones si no es controla adequadament. El grup de voluntaris vam poder eliminar algunes de les zones cobertes d’aquesta planta, però no totes ja que es requeria d’un esforç molt més gran del que podíem assumir. De totes formes, s’ha procedit a informar als responsables del Parc de Collserola per que prenguis les mesures adequades.
També es realitzà una retirada de les escombraries que hi havia a la ribera i al llit del riu. Vam omplir una bossa de brossa industrial de plàstics, llaunes, envasos, ampolles de vidre i filferros.

En anys anteriors, les tasques d’aquest grup de voluntaris foren les de controlar el correcte creixement dels arbres i arbusts que foren plantats en aquest projecte de restauració. Aquest seguiment ha estat tot un èxit i ara, aquests arbres i arbusts ja són molt grans i es creu que definitivament s'han establert com a bosc de ribera.


- Noticia al Cugat.cat:
http://www.cugat.cat/noticies/mediambient/97835.htm

eliminant un rebrot de canya
Lonicera japonica
buscant rebrots de Lonicera
abans i després de treure la Lonicera
Platan lliure
ribera invadida per Lonicera japonica
arbre completament invadit per Lonicera