Saltar a continguts

Associació El Mussol, per a la protecció del paisatge

Navegació

Menú principal

Presentació

Imatge de complement
Declaració d'intencions
El col·lectiu "El Mussol Florestà" neix per iniciativa veïnal contra el atac urbanístic indiscriminat, que no té presents les característiques diferencials del districte de La Floresta respecte a la resta del Municipi de Sant Cugat (proximitat al Parc de Collserola, orografia, paisatge, tipologia arquitectònica, fauna, flora...)
Imatge de complement
La campanya "Per conservar la natura, cal urbanitzar amb cura", avalada por les signatures dels veïns del municipi, pretén:

1. Que l'Ajuntament, veïns i entitats del municipi prenguin consciència de les característiques diferencials de La Floresta.

2. Posar de manifest l'interès en ser i formar part del Parc de Collserola i, conseqüentment, valorar al més alt nivell aquesta privilegiada situació davant d'un lloc en contacte amb el Parc Forestal, pel que es vulgui assegurar la permanència indefinida, pels valors naturals que en si mateix conté.
Riera Can busquets
3. Elaborar un Pla Director que permeti una planificació urbanística coherent i sostenible de La Floresta, que respecti la voluntat dels veïns i impedeixi qualsevol acció urbanística que no contempli primer una consolidació de les infraestructures que possibilitin la seva integració en la zona, així como la revisió i reforma de la qualificació del sòl, desqualificant sòl actualment urbanitzable no programat a sòl no urbanitzable d'interès natural.
Imatge de complement