Saltar a continguts

Associació El Mussol, per a la protecció del paisatge

Navegació

Menú principal

Projectes

Imatge de complement Ampliar imatge
PROJECTE JARDI AUTOCTON DEL CASAL DE LA FLORESTA

EL JARDÍ DEL CASINO DE LA FLORESTA
Havent visitat el jardí del Casino de La Floresta per valorar el projecte elaborat per l?Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (expedient nº HA 0707), voldríem aportar el nostre punt de vista.
Creiem que el projecte proposat no es planteja que el jardí del Casino també es un patrimoni cultural, no aprofita l'oportunitat de fer un jardí que podria ser un referent dels jardins de La Floresta i un model de jardí sostenible a Catalunya.
El projecte actual no respecta ni l'arbrat existent (s'eliminen entre altres dues alzines, una d?elles exemplar), ni l'espai disponible per fer plantacions (dues rampes, el paviment al voltant del serveis), ni el caràcter del lloc: un espai forestal domèstic (quedarà com una plataforma sota un fosso sota les rampes de formigó).
Observacions sobre el projecte:
-Considerem que les rampes no son necessàries, que es pot construir l'aparcament d'una altre forma i integrar-hi l'edifici dels serveis.

-La construcció dels serveis a la zona més baixa no es una bona opció, ni per la connexió a les clavegueres, ni per l'accés dels usuaris, ni per les escomeses de serveis.

-A més de inadequada aquest opció es molt més cara que concentrar la construcció a prop del carrer Casino.

- També creiem que s'hauria de contemplar la integració de l?estació transformadora de la companyia Fecsa.


El jardí

Ens agradaria que el jardí del Casino de La Floresta s'entengués com un element més patrimonial, i per això voldríem que es desenvolupes sota els següents criteris:-Tenir en compte els límits reals de la finca.

-Inventariar els elements construïts (escales, baranes,columnes), flora i fauna (arbres, arbustos, ocells,...), ipaisatgístics (fondalada, recorregut, vistes)existents.

-Protegir l'arbrat actual, ubicar-lo en el plano amb les

dimensions reals.

-Utilitzar planta autòctona o ornamental ben adaptada al

lloc i de baix consum d?aigua (sense gespes ni oliveres).

-Concebir el jardí de manera que el manteniment sigui

senzill i poc costós (mà d'obra i materials).

-Estudiar la recollida d?aigües pluvials per regar el jardí.

-També voldríem que el jardí servís de lloc de trobada per els afeccionats a la jardineria i per tant que servís d'exemple de com es pot fer un jardí a La Floresta, ben integrat i fàcil de mantenir, es adir aplicant criteris de sostenibilitat. Que es pogués utilitzar com a recurs d'educació ambiental tant per els seus elements com per a la seva gestió.